Konferencja UOKiK

20 czerwca 2017 roku w siedzibie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w odby艂a si臋 konferencja dotycz膮ca wchodz膮cej w 偶ycie 12 lipca 2017 roku ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi.

Przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi ustawa ma m.in. wyeliminowa膰 nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach pomi臋dzy przedsi臋biorcami dzia艂aj膮cymi w bran偶y rolno-spo偶ywczej.

Celem konferencji by艂o zapoznanie z podstawowymi definicjami wyst臋puj膮cymi w ustawie, chocia偶by tym, kiedy mamy do czynienia z przewag膮 kontraktow膮. Wedle UOKiK 鈥濸rzewaga kontraktowa wyst臋puje, je偶eli mi臋dzy odbiorc膮 i nabywc膮 istnieje聽znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym聽i jednocze艣nie s艂absza ze stron nie ma wystarczaj膮cych mo偶liwo艣ci sprzeda偶y lub kupna produkt贸w rolnych lub spo偶ywczych od innych przedsi臋biorc贸w. Nale偶y przy tym pami臋ta膰, 偶e posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane, niedozwolone jest jej nieuczciwe wykorzystywanie鈥.

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w mo偶e interweniowa膰 w贸wczas gdy,聽艂膮czna warto艣膰 obrot贸w mi臋dzy dostawc膮 a odbiorc膮聽w kt贸rymkolwiek z 2 lat poprzedzaj膮cych rok wszcz臋cia post臋powania przekroczy艂a 50 tys. z艂 oraz obr贸t nabywcy lub dostawcy, kt贸ry stosuje 聽praktyk臋, w roku poprzedzaj膮cym rok wszcz臋cia post臋powania przekroczy艂 100 mln z艂.

Przewidzian膮 przez ustaw臋 kar膮 jest maksymalnie 3% obrotu przedsi臋biorcy osi膮gni臋tego w roku poprzedzaj膮cym rok na艂o偶enia kary.

Produktami uwa偶anymi w my艣l ustawy za produkty rolne i spo偶ywcze s膮 jakiekolwiek substancje lub produkty przeznaczone do spo偶ycia przez ludzi, np. przetworzone (konserwy, d偶emy, w臋dliny, cukier), cz臋艣ciowo przetworzone (surowe produkty powstaj膮ce w wyniku uboju i rozbioru zwierz膮t), nieprzetworzone (艣wie偶e warzywa, owoce).

Do katalogu niedozwolonych praktyk nale偶膮 mi臋dzy innymi:

  • zawy偶one, niewsp贸艂mierne op艂aty za 艣wiadczone us艂ugi,

  • wymuszanie zakupu, np. poprzez wi膮zanie go ze zgod膮 na przyj臋cie towaru do sprzeda偶y

  • niezrealizowanie us艂ug.


Sprawami zwi膮zanymi z zakresu przewagi kontraktowej zajmowa膰 si臋 b臋dzie Delegatura UOKiK w Bydgoszczy.


Nale偶y przypomnie膰, 偶e cz臋艣膰 przepis贸w wprowadzonych przez ustaw臋 o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi obowi膮zuje ju偶 od lutego br. Mowa tutaj o przepisach wi膮偶膮cych producent贸w z dostawcami umowami na dostawy towar贸w. W zwi膮zku z tym, jednym z ekspert贸w obecnych na konferencji by艂 przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, czyli jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie tego aspektu funkcjonowania ustawy.

Do tej pory zosta艂o zg艂oszone jedynie 8 zawiadomie艅 do ARR w zwi膮zku z wadliwymi umowami.

Pomimo tego, 偶e obecnie w sejmie przygotowywana jest nowelizacja cz臋艣ci przepis贸w dotycz膮cych um贸w, to w dalszym ci膮gu nie zosta艂y ustalone minimalne limity ilo艣ciowe b膮d藕 cenowe, kt贸re by艂yby zwolnione z obowi膮zku zawierania um贸w. Powoduje to, 偶e w obecnym porz膮dku prawnym, osoba kupuj膮ca najmniejsz膮 ilo艣膰 towaru na gie艂dzie rolnej, w celu dalszej jego sprzeda偶y, musi zawiera膰 na taki zakup umow臋.


W konferencji uczestniczy艂

Maciej Bujnik