List gratulacyjny do Ministra Krzysztofa Ardanowskiego