Podziękowanie Rajmundowi Paczkowskiemu za wieloletnią współpracę