Powtórne pismo do Ministra Kowalczyka w sprawie operatów przeciwpożarowych