HPAI w województwie lubelskim

Szanowni Państwo!W związku z pojawieniem się ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie lubelskim zwracamy się do wszystkich hodowców drobiu i zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bioasekuracji.


W szczególności należy:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt

  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki

  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem

  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób