O Federacji

O Federacji

Krajowa Federacja Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj jest og贸lnopolskim zwi膮zkiem rolniczych zrzesze艅 bran偶owych. Celem Federacji jest skuteczna reprezentacja 艣rodowiska drobiarskiego na forum krajowym i mi臋dzynarodowym. Impulsem do powo艂ania Federacji o zasi臋gu krajowym by艂y skuteczne dzia艂ania Kujawsko 鈥 Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj, kt贸re przyczyni艂y si臋 do zmiany rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wymaga艅 dobrostanu kurcz膮t.

Do艣wiadczenie to pokaza艂o, 偶e w istniej膮cych ramach prawnych mo偶liwy jest efektywny udzia艂 w konsultacjach spo艂ecznych ju偶 na etapie stanowienia akt贸w prawnych, maj膮cych cz臋sto dalekosi臋偶ne skutki dla bran偶y drobiarskiej, a konsekwentnie r贸wnie偶 i dla polskich konsument贸w drobiu.

Po konsultacjach z prof. Grzegorzem G贸rskim, w dniu 20 listopada 2011 r. w Toruniu dosz艂o do spotkania przedstawicieli Wojew贸dzkiego Zwi膮zku Hodowc贸w Drobiu w Opolu oraz Kujawsko 鈥 Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj, kt贸rzy postanowili wyst膮pi膰 do innych zrzesze艅 z propozycj膮 przyst膮pienia do Federacji. Zebranie za艂o偶ycielskie Federacji odby艂o si臋 29 stycznia 2011 r. w Polichnie i zgromadzi艂o blisko 60 przedstawicieli zrzesze艅 regionalnych.

Po spotkaniu w Polichnie w sk艂ad Komitetu Za艂o偶ycielskiego Federacji weszli ostatecznie przedstawiciele czterech zrzesze艅 regionalnych:

Kujawsko Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj,

Regionalnego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu w S艂upsku,

Wojew贸dzkiego Zwi膮zku Hodowc贸w Drobiu w Opolu,

Zachodniopolskiego Zrzeszenia Hodowc贸w i Producent贸w Drobiu.

Krajowa Federacja ju偶 na etapie za艂o偶ycielskim wykaza艂a si臋 aktywno艣ci膮 maj膮c膮 na celu realizacj臋 swoich cel贸w. Przejawem tej aktywno艣ci by艂o m.in. spotkanie w dniu 23 lutego 2011 r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektorem Departamentu Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci i Weterynarii, wyst膮pienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wznowienia dzia艂alno艣ci Komisji ds. Mi臋sa Bia艂ego. R贸wnie偶 z inicjatywy Federacji w dniu 23 marca 2011 r. dosz艂o do spotkania z przedstawicielami Departamentu Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci i Weterynarii oraz G艂贸wnym Lekarzem Weterynarii w sprawie program贸w zwalczania salmonellozy.

W dniu 16 kwietnia 2011 r. w Toruniu odby艂y si臋 posiedzenia Komitetu Za艂o偶ycielskiego Federacji, Komitetu Organizacyjnego Federacji, kt贸ry przyj膮艂 statut nowej organizacji oraz pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Federacji, kt贸ra dokona艂a wyboru Krajowej Komisji Wykonawczej (organu zarz膮dzaj膮cego Federacji) oraz Komisji Rewizyjnej.