Statut Federacji

Efektem wcześniej podjętych działań zmierzających do stworzenia ram prawnych dla działalności Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest wpisanie Federacji do KRS w sądzie rejestrowym w Toruniu 1 czerwca 2011 roku.

Statut Federacji jest dostępny tutaj.