Drugie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim.

31 marca 2017 przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj:

Andrzej Sieradzki, Roman Wi艣niewski, Robert Wi艣niewski, Andrzej Pa艅ka, Marek Figas i Maciej Bujnik odbyli kolejne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim. G艂贸wnym tematem rozmowy, by艂y problemy zwi膮zane z wej艣ciem w 偶ycie przepis贸w nakazuj膮cych zawieranie um贸w na dostawy towar贸w. Ide膮 wprowadzenia ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi by艂o polepszenie sytuacji producent贸w rolnych, kt贸rzy maj膮 najs艂absz膮 pozycj臋 w 艂a艅cuchu dostaw. Niestety umowy, jakie s膮 przedstawiane hodowcom do podpisu bardzo rzadko spe艂niaj膮 ich oczekiwania. Najcz臋艣ciej stosowanym modelem dochodzenia do ceny jest wyci膮ganie przez ubojnie 艣rednich cen z otaczaj膮cych zak艂ad贸w. Taka w艂a艣nie umowa zosta艂a przedstawiona Ministrowi Boguckiemu. W naszym odczuciu taki spos贸b wyliczania ceny jest niezgodny z rozporz膮dzeniem 1308/2013. Co wi臋cej, mo偶emy mie膰 tutaj do czynienia ze zmow膮 cenow膮. Ustalanie ceny na podstawie 艣redniej z r贸偶nych ubojni nosi znamiona porozumienia przedsi臋biorstw dotycz膮cym poziomu cen, maj膮cym na celu unikni臋cie wzajemnej konkurencji. Cena ta w 偶adnym wypadku nie odzwierciedla koszt贸w ponoszonych przez hodowc臋 podczas produkcji.

Minister Bogucki wraz z obecnym na spotkaniu Waldemarem Sochaczewskim, Dyrektorem Departamentu Rynk贸w Rolnych, stwierdzili, 偶e w ich ocenie taki spos贸b wyliczania ceny jest zgodny z rozporz膮dzeniem 1308/2013. W ich ocenie jednak偶e, jest to pr贸ba obchodzenia przez zak艂ady przepis贸w i dzia艂anie stoj膮ce w sprzeczno艣ci z logik膮 wprowadzonej ustawy.

Minister zasugerowa艂, 偶e najlepszym rozwi膮zaniem dla producent贸w by艂oby 艂膮czenie si臋 w du偶e, silne grupy producenckie, czy sp贸艂dzielnie. W odpowiedzi przewodnicz膮cy Sieradzki powiedzia艂, 偶e w wojew贸dztwie opolskim by艂a pr贸ba stworzenia 鈥瀏rupy grup鈥. 呕aden zak艂ad nie chcia艂 jednak wsp贸艂pracowa膰 z jednostk膮 dostarczaj膮c膮 mu 97% surowca.

Przypomnieli艣my r贸wnie偶 ministrowi, 偶e zadeklarowa艂 si臋, 偶e Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 呕ywno艣ciowej przedstawi wz贸r dochodzenia do ceny, uwzgl臋dniaj膮cy koszty produkcji ponoszone przez hodowc臋.

Brak zmian w umowach doprowadzi do sytuacji, w kt贸rej coraz wi臋cej hodowc贸w b臋dzie zmuszanych do chowu nak艂adczego. Obserwujemy r贸wnie偶 trend, w kt贸rym najwi臋ksze zak艂ady tworz膮 swoj膮 baz臋 surowcow膮. Trend ten mo偶e doprowadzi膰 do upadku ma艂ych hodowc贸w, w艂a艣cicieli gospodarstw rodzinnych.

Minister Bogucki obieca艂 uwzgl臋dnienie postulat贸w KFHDiPJ w trwaj膮cych pracach nad nowelizacj膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi.

Drugim tematem, kt贸ry zosta艂 poruszony na spotkaniu, by艂a kwestia wzmocnienia si艂y zwi膮zk贸w hodowc贸w. Przedstawiciele KFHDiPJ postulowali, aby albo zapewni膰 finansowanie organizacji hodowc贸w z bud偶etu pa艅stwa, albo znale藕膰 spos贸b umocowania zwi膮zk贸w w ustawach tak, aby zach臋ci膰 hodowc贸w do zrzeszania si臋. Tylko silne zwi膮zki, reprezentuj膮ce du偶膮 grup臋 hodowc贸w b臋d膮 w stanie prowadzi膰 negocjacje z ubojniami jak r贸wny z r贸wnym. Silny zwi膮zek jest r贸wnie偶 wa偶nym partnerem dla Ministerstwa- opiniuje bowiem projekty, bierze czynny udzia艂 w konsultacjach spo艂ecznych, pomagaj膮c stworzy膰 jak najbardziej dopracowane prawo.

Informacja - umowy na dostawy towar贸w

11 stycznia 2017r. Zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produkt贸w rolnych, w tym drobiu i mi臋sa drobiowego bez stosowania um贸w.

Art 41 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niekt贸rych rynk贸w rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) mi臋dzy innymi nast臋puj膮c膮 zmian臋:

Art 40i

1. Kto:

(鈥)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2) nabywa produkty rolne nale偶膮ce do sektor贸w o kt贸rych mowa w art 1 ust. 2 rozporz膮dzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespe艂niaj膮cej warunk贸w okre艣lonych w:

(鈥)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 c) art. 168 ust 4 i 6 rozporz膮dzenia rozporz膮dzenia 1308/2013 (鈥)

-podlega karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci 10% zap艂aty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz.U. z 2016r poz. 710 z p贸藕n.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie maj膮 wp艂ywu na obowi膮zek uiszczenia kary pieni臋偶nej i jej wysoko艣膰 odst膮pienie od umowy oraz czynno艣ci maj膮ce na celu zmniejszenie warto艣ci umowy, w szczeg贸lno艣ci obni偶enie ceny z tytu艂u wad produkt贸w i wystawienie faktury koryguj膮cej.

 

Art. 168 ust. 4 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do kt贸rego odnosi si臋 zmieniona ustawa m贸wi o tym, 偶e umowa:

聽聽聽聽 jest sporz膮dzana przed dostaw膮;

聽聽聽聽 jest sporz膮dzana w formie pisemnej; oraz

聽聽聽聽 zawiera w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce elementy:

聽聽聽聽 cen臋 do zap艂aty za dostaw臋, kt贸ra:

聽聽聽聽聽聽聽聽 jest niezmienna i okre艣lona w umowie: lub

聽聽聽聽聽聽聽聽 jest obliczana poprzez po艂膮czenie r贸偶nych czynnik贸w okre艣lonych w umowie kt贸re mog膮 obejmowa膰 wska藕niki rynku odzwierciedlaj膮ce zmiany warunk贸w na rynku, dostarczon膮 ilo艣膰 oraz jako艣膰 lub sk艂ad dostarczonych produkt贸w rolnych

聽聽聽聽 ilo艣膰 i jako艣膰 odno艣nych produkt贸w, kt贸re mo偶na dostarczy膰 lub k贸tre musz膮 zosta膰 dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

聽聽聽聽 okres obowi膮zywania umowy, kt贸ry mo偶e by膰 ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotycz膮cymi rozwi膮zania umowy;

聽聽聽聽 szczeg贸艂y dotycz膮ce termin贸w i procedur p艂atno艣ci;

聽聽聽聽 ustalenia dotycz膮ce odbioru lub dostawy produkt贸w rolnych; oraz

聽聽聽聽 przepisy maj膮ce zastosowanie w przypadku zaistnienia si艂y wy偶szej.

 

Ustawa obowi膮zuje od 11 lutego 2017 roku.

Przypominamy - KUPUJ膭CEMU podstawowe produkty rolne grozi kara pieni臋偶na za nieposiadanie stosownej umowy na dostawy towar贸w!

Hodowco!

Nie masz obowi膮zku podpisywania niekorzystnej dla siebie umowy!

Nie podpisuj um贸w, w kt贸rych cena jest okre艣lana na podstawie 艣redniej z okolicznych zak艂ad贸w!

Odpowiedzialno艣膰 za brak um贸w spada na ubojni臋!

PAMI臉TAJ!

Na podstawie tej samej ustawy musisz posiada膰 umow臋 na dostaw臋 piskl膮t z wyl臋garni!

W razie wszelkich w膮tpliwo艣ci pisz na adres Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Jackiem Boguckim, 15 marca 2017r.

15 marca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby艂o si臋 spotkanie przedstawicieli Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj z Wiceministrem Rolnictwa, Panem Jackiem Boguckim.

Krajow膮 Federacj臋 Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj reprezentowali: Andrzej Sieradzki, Roman Wi艣niewski, Jerzy Ch艂odnicki, Rados艂aw Wi艣niewski, Bart艂omiej Ch艂odnicki, Maciej Bujnik.

Minister Jacek Bogucki przyszed艂 w towarzystwie pracownik贸w ministerstwa: Ewy Doma艅skiej - Naczelnik Wydzia艂u Produkt贸w Zwierz臋cych, Jacka Parszewskiego 鈥 G艂贸wnego specjalisty w Wydziale Produkt贸w Zwierz臋cych, Jacka Ostapczuka 鈥 Naczelnika Wydzia艂u Ochrony Zdrowia Zwierz膮t, Micha艂a Golacika 鈥 Starszego Specjalisty w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierz膮t.

Spotkanie dotyczy艂o bie偶膮cych problem贸w bran偶y drobiarskiej. Na pocz膮tku przewodnicz膮cy Andrzej Sieradzki podzi臋kowa艂 za szybk膮 reakcj臋 w sprawie znakowania jaj pochodz膮cych od kur z wolnego wybiegu, polegaj膮c膮 na przes艂aniu interpretacji rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w, umo偶liwiaj膮cej, po spe艂nieniu okre艣lonych warunk贸w, wypuszczanie ptak贸w na wybiegi.

Po raz kolejny przypomnieli艣my o konieczno艣ci wyznaczenia w powiatach grzebowisk na pomiot kurzy z gospodarstw, w kt贸rych wykryto wirusa ptasiej grypy. Zasugerowali艣my, 偶e w ka偶dym powiecie na pewno znajd膮 si臋 grunty nale偶膮ce do Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych lub Agencji Mienia Wojskowego, kt贸re mo偶na by przeznaczy膰 na ten cel. Utylizacja na w艂asnym terenie wyd艂u偶a czas 鈥瀠wolnienia鈥 od ptasiej grypy. Ponadto wiele gospodarstw nie posiada na swoim terenie odpowiedniej przestrzeni, kt贸r膮 mog艂yby przeznaczy膰 na kompostowanie pomiotu.

Poruszyli艣my r贸wnie偶 problem ubezpiecze艅 hodowc贸w. Zwr贸cili艣my uwag臋, 偶e obecnie 偶aden ubezpieczyciel dzia艂aj膮cy na polskim rynku nie jest zainteresowany ubezpieczaniem hodowc贸w od wyst臋powania wirusa ptasiej grypy, czy salmonelli. Problematyczne jest te偶 ubezpieczanie samych obiekt贸w. Przedstawiane przez ubezpieczycieli stawki s膮 zaporowe i nie realne do zap艂acenia.

Pytali艣my tak偶e o dwa projekty ustaw zg艂oszone w sejmie- o projekt ustawy o wykorzystaniu ro艣lin wysokobia艂kowych w paszach zg艂oszony przez pos艂贸w Kukiz鈥15, oraz proponowany przez Parlamentarny Zesp贸艂 Przyjaci贸艂 Zwierz膮t Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierz膮t oraz zmianie niekt贸rych innych ustaw, zak艂adaj膮cy, mi臋dzy innymi, wprowadzenie zakazu uboju rytualnego.

G艂贸wnym tematem poruszanym na spotkaniu by艂y niejasno艣ci zwi膮zane z wej艣ciem w 偶ycie ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi. Konieczno艣膰 zawierania um贸w na dostawy towar贸w by艂a tym, o co KFHDiPJ postulowa艂a ju偶 wielokrotnie. Niestety zapisy ustawy w obecnym kszta艂cie, nie wprowadzaj膮ce limit贸w warto艣ci sprzeda偶y powoduj膮, 偶e ka偶dy odbiorca towar贸w bezpo艣rednio od producenta, musi przedstawia膰 mu umow臋. Dotyczy to takich przypadk贸w, jak zakup towar贸w na gie艂dach rolnych, czy sprzeda偶y jaj bezpo艣rednio do sklep贸w. Ponadto, pomimo do艣膰 jasnych zapis贸w, wymagaj膮cych umieszczenia w umowie ceny lub sposobu dochodzenia do niej na podstawie wska藕nik贸w, bardzo cz臋sto zdarza si臋, 偶e cena jest ustalana jako 艣rednia ze sprzeda偶y z okolicznych ubojni.

Ze strony Ministra Boguckiego otrzymali艣my zapewnienie, 偶e prowadzone s膮 w tej chwili prace nad nowelizacj膮 ustawy, kt贸re wyja艣ni膮 wszystkie sporne kwestie. Ponadto otrzymali艣my zapewnienie, 偶e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w艂膮czy si臋 w zbudowanie wzoru dochodzenia do ceny uwzgl臋dniaj膮cego takie zmienne jak koszty ponoszone przez hodowc贸w. B臋dzie to na pewno dobry argument w negocjowaniu z ubojniami.

 

Przedstawiamy poni偶ej pismo, jakie przekazali艣my na r臋ce Pana Ministra podczas spotkania.
 


Pismo GLW ws. utrzymywania kur niosek oraz brojler贸w w systemie wolnowybiegowym w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w.

Przedstawiamy poni偶ej pismo, kt贸re jest odpowiedzi膮 G艂贸wnego Lekarza Weterynarii na zg艂oszony przez Krajow膮 Federacj臋 Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj problem zwi膮zany z utrzymywaniem kur niosek na wolnym wybiegu w zwi膮zku z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w. Z przedstawionej interpretacji obowi膮zuj膮cych przepis贸w wynika, 偶e mo偶na, przy zachowaniu odpowiednich 艣rodk贸w ostro偶no艣ci wymienionych w pi艣mie, wypuszcza膰 ptaki na wybiegi. Nie grozi zatem zablokowanie mo偶liwo艣ci oznaczania jaj cyfr膮 1.

Jajom z wolnego wybiegu grozi znikni臋cie z rynku.

Przedstawiamy pismo do Ministra Rolnictwa, G艂贸wnego Lekarza Weterynarii oraz Przewodnicz膮cego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z pro艣b膮 o szybk膮 interwencj臋 i zmian臋 rozporz膮dzenia w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w, tak, aby zezwoli膰 na cho膰by jednorazowe wyj艣cie kur niosek na wolny wybieg. Pozwoli to utrzyma膰 znak 1- jaja z chowu na wolnym wybiegu.