Stanowisko w sprawie kolejnej pr贸by zakazu uboju rytualnego

Przedstawiamy poni偶ej stanowisko Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj w sprawie聽propozycji zmian do聽Ustawy o ochronie聽zwierz膮t (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)聽przygotowanych przez Parlamentarny Zesp贸艂聽Przyjaci贸艂 Zwierz膮t przes艂ane do Rady Dialogu Spo艂ecznego w Rolnictwie.

Apel do hodowc贸w drobiu

Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj

Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj.


27 stycznia 2017 roku, w Lubiczu, odby艂o si臋 Walne Zebranie Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj. Zebranie odbywa艂o si臋 wed艂ug nast臋puj膮cego porz膮dku obrad:  1. Otwarcie zebrania.

  2. Powitanie zebranych delegat贸w.

  3. Przedstawienie porz膮dku zebrania.

  4. Wyb贸r kandydat贸w do Komisji Zarz膮dzaj膮cej Funduszem Promocji Mi臋sa Drobiowego.

  5. Om贸wienie sytuacji zwi膮zanej z wyst膮pieniem ptasiej grypy H5N8.

  6. Przedstawienie zagro偶e艅 zwi膮zanych z dzia艂aniami legislacyjnymi ograniczaj膮cymi mo偶liwo艣膰 korzystania z soi GMO.

  7. Om贸wienie wchodz膮cej w 偶ycie ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi.

  8. Przedstawienie projekt贸w zada艅 do Funduszu Promocji Mi臋sa Drobiowego.

  9. Sprawy r贸偶ne Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj

  10. Zamkni臋cie zebrania.Na zebraniu przedstawione zosta艂y naj艣wie偶sze informacje o wyst臋powaniu wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8, otrzymane na spotkaniu w Krajowej Radzie Drobiarstwa 鈥 Izbie Gospodarczej.

Drugim poruszonym tematem by艂o om贸wienie poselskiego projektu ustawy o wykorzystaniu ro艣lin wysokobia艂kowych w paszach, z艂o偶onym przez pos艂贸w Kukiz鈥15. Ustanawia on Narodowy Cel Wska藕nikowy okre艣laj膮cy minimalny udzia艂 ro艣lin wysokobia艂kowych w og贸lnej ilo艣ci pasz wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym. Wynosi on odpowiednio:

40%- na 2017r.

70%- na 2018r.

80%- na 2019r.

90%- na 2020r.

W praktyce oznacza to zakaz stosowania soi GMO. Polska nie jest w stanie wyprodukowa膰 tak wiele wysokiej jako艣ci pasz z ro艣lin wysokobia艂kowych w tak kr贸tkim czasie. Dodatkowo stosowanie ro艣lin motylkowych w 偶ywieniu drobiu jest limitowane przez wyst臋powanie substancji anty偶ywieniowych ograniczaj膮c ich udzia艂 do oko艂o 10%. nierealne do spe艂nienia i spowoduj膮 za艂amanie produkcji drobiarskiej w Polsce.

Kolejnym tematem by艂o om贸wienie opublikowanej w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produkt贸w rolnych, w tym drobiu i mi臋sa drobiowego bez stosowania um贸w. Umowa zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 powinna: by膰 sporz膮dzana przed dostaw膮 w formie pisemnej, musi zawiera膰 cen臋 do zap艂aty za dostaw臋, ilo艣膰 i jako艣膰 produkt贸w, okres obowi膮zywania umowy, szczeg贸艂y dotycz膮ce termin贸w i procedur p艂atno艣ci, ustalenia dotycz膮ce odbioru lub dostawy, przepisy maj膮ce zastosowanie w przypadku zaistnienia si艂y wy偶szej. Cena do zap艂aty za dostaw臋 jest niezmienna i okre艣lona w umowie lub jest obliczana poprzez po艂膮czenie r贸偶nych czynnik贸w okre艣lonych w umowie, kt贸re mog膮 obejmowa膰 wska藕niki odzwierciedlaj膮ce zmiany warunk贸w na rynku, dostarczon膮 ilo艣膰 lub jako艣膰 lub sk艂ad dostarczonych produkt贸w.

Ostatni膮 kwesti膮 poruszon膮 na spotkaniu by艂 wyb贸r na now膮 kadencj臋 przedstawiciela Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj do Komisji Zarz膮dzaj膮cej Funduszem Promocji Mi臋sa Drobiowego. Po dyskusji dotycz膮cej ilo艣ci zg艂aszanych kandydat贸w i zdecydowaniu si臋 na jednego przedstawiciela, jednog艂o艣nie ponownie wybrany zosta艂 przewodnicz膮cy KFHDiPJ, Pan Andrzej Sieradzki.

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2017r.

26 stycznia 2017 roku odby艂o si臋 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uwagi na wyst臋powanie ptasiej grypy, w ca艂o艣ci po艣wi臋cone drobiarstwu.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jacek Bogucki, przedstawi艂 aktualn膮 sytuacj臋 na rynku drobiarskim. Om贸wi艂 wielko艣膰 produkcji, kierunki eksportu, a tak偶e mo偶liwo艣ci dalszego rozwoju bran偶y. Zapewni艂, 偶e od momentu pojawienia si臋 pierwszego ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptak贸w H5N8 powsta艂a w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi grupa zadaniowa ds. zwalczania grypy ptak贸w. W uzupe艂nieniu wypowiedzi Pana Ministra, o zasadach bioasekuracji przypomnia艂 Zast臋pca G艂贸wnego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Ja偶d偶ewski.

Na posiedzeniu wywi膮za艂a si臋 bardzo ostra dyskusja. Najpierw przedstawiciele hodowc贸w g臋si przekonywali, 偶e specyfika hodowli tych ptak贸w wymusza trzymanie ich na otwartych wybiegach. Utrzymywanie w budynkach, co wymusza rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w, powoduje pojawienie si臋 kanibalizmu w stadzie, oraz spadek nie艣no艣ci ptak贸w. Przy okazji tego problemu pojawi艂y si臋 pomys艂y kontroli migracji dzikich ptak贸w za pomoc膮 radar贸w meteorologicznych i zamykania ptak贸w hodowlanych w budynkach w trakcie spodziewanych przelot贸w.

Zosta艂 r贸wnie偶 podniesiony problem kontroli wykonywania ww. rozporz膮dzenia. Du偶e gospodarstwa hoduj膮ce dr贸b b臋d膮 stosowa膰 si臋 do wszystkich zasad bioasekuracji. Najwi臋kszy problem wyst臋puje w ma艂ych, przydomowych hodowlach utrzymuj膮cych od kilku do kilkuset sztuk drobiu. W takich gospodarstwach ma艂o kto, pomimo obowi膮zuj膮cego rozporz膮dzenia, przejmuje si臋 zamykaniem ptak贸w. W艂a艣nie w takich miejscach najcz臋艣ciej dochodzi do zara偶ania ptak贸w hodowlanych wirusem ptasiej grypy. Pojawi艂 si臋 pomys艂, aby policja pomog艂a inspekcji weterynaryjnej w kontroli wykonywania rozporz膮dzenia.

Drug膮 cz臋艣膰 dyskusji zdominowa艂a polemika z cz艂onkiem komisji rolnictwa, pos艂em Zbigniewem Dolat膮, kt贸ry zarzuci艂 producentom drobiu u偶ywanie antybiotyk贸w w hodowli i wpuszczanie na rynek niezdrowego mi臋sa. Przeciwstawi艂 to ma艂ej 鈥瀍kologicznej鈥 przydomowej hodowli, kt贸r膮 trzeba wspiera膰. Ta wypowied藕 wzburzy艂a nie tylko obecnych na posiedzeniu przedstawicieli hodowc贸w, ale tak偶e innych pos艂贸w.

My ze swojej strony chcemy jasno powiedzie膰, 偶e u偶ywanie antybiotyk贸w w 偶ywieniu drobiu i stosowanie ich niezgodnie z zaleceniami lub bez wiedzy i zgody lekarza weterynarii jest niezgodne z prawem. Polska, jak i ca艂a Unia Europejska posiada najwy偶sze na 艣wiecie standardy hodowli i produkcji 偶ywno艣ci. Jest to zwi膮zane z filozofi膮 鈥瀘d pola do sto艂u鈥 wed艂ug kt贸rej ka偶dy etap produkcji 偶ywno艣ci jest pod 艣cis艂膮 kontrol膮 okre艣lonych inspekcji. Dzi臋ki temu produkty trafiaj膮ce na rynek s膮 w pe艂ni zdrowe, bezpieczne i charakteryzuj膮 si臋 najwy偶sz膮 jako艣ci膮. Przepisy stosowane w Polsce i w UE s膮 o wiele ostrzejsze ni偶 chocia偶by w USA, gdzie zdrowy i bezpieczny musi by膰 jedynie produkt ko艅cowy. Ca艂a proces produkcji i hodowli jest poddawany minimalnym kontrolom.


W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Andrzej Sieradzki,

Jerzy Ch艂odnicki,

Maciej Bujnik

Rekompensaty dla hodowc贸w poszkodowanych w wyniku wyst膮pienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptak贸w.

Od 1 do 28 lutego 2017 roku hodowcy, kt贸rzy znale藕li si臋 w obszarze zapowietrzonym lub zagro偶onym, ale nie stwierdzono u nich ogniska ptasiej grypy mog膮 si臋 zg艂asza膰 do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Poni偶ej znajd膮 pa艅stwo link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod kt贸rym mo偶na zale藕膰 formularz wniosku.

Formularz i informacja ARiMR o pomocy finansowej