O branży drobiarskiej z Ministrem Rolnictwa

Przedstawiamy pismo przygotowane na spotkanie z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą, zawierające tematy ważne dla branży drobiarskiej. Pismo dostępne tutaj

Sprawozdanie z działalności KKW KFHDiPJ

Krajowa Komisja Wykonawcza realizując swoje zadania w okresie sprawozdawczym odbyła 13 zebrań. Przedmiotem obrad była sytuacji w drobiarstwie i ich otoczeniu.

W tym miejscu dostępny jest dokument będący sprawozdaniem z działalności komisji.

 

Nasze zdanie na temat jakości piskląt brojlerów

Poniżej cytujemy pismo KFHDiPJ skierowane do z-cy Lekarza Głównego Weterynarii pana Krzysztofa Jażdżewskiego w sprawie jakości piskląt brojlerów.

Pismo można przeczytać tutaj

Nasze stanowisko w sprawie MOM

W tym miejscu przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące MOM oraz uboju "rytualnego" drobiu.

Konferencja w Kołudzie Wielkiej

13 marca 2012 roku w Instytucie Zootechniki Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka odbyła sie konferencja, której współorganizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematem konferencji była sytuacja w sektorze drobiarskim ze szczególnym uwzględnieniem hodowli gęsi: kołudzkiej i owsianej.

Duże znaczenie w sytuacji drobiarzy ma koordynacja hodowli poszczególnych rodzjów drobiu w skali całego kraju z uwzględnieniem eksportu i importu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz przedstawiciele KPZHDiPJ.