Przegląd prasy RGŻ

Przegląd prasy RGŻ z 8 stycznia 2013 roku.

O informowaniu konsumentów o żywności

Tutaj do przeczytania sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej KE ds. rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012r.

Przegląd prasy RGŻ 3 stycznia 2013r.

Codzienny przegląd prasy RGŻ

Ważne spotkanie w siedzibie KRD-IG w Warszawie

Wniosek KFHDiPJ do KRD-IG o zwołanie w trybie pilnym spotkania  w sprawie złej sytuacji w sektorze drobiarskim.

W ciągu kilku dni zostało zwołane spotkanie przedstawicieli kilku organizacji zrzeszającej drobiarzy w dniu 21-12-2012 - spisano najbardziej ważne na tę chwilę sprawy do załatwienia, redagując wspólne stanowisko do Pana Ministra Stanisława Kalemby.

Do przeczytania część I i część II.

KFHDiPJ powołana na członka RGŻ

Oto informacja jaką pocztą elektroniczną przekazał nam pan Michał Maliszewski z Biura RGŻ, cytuję:

"Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informuję, że w dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba powołał Państwa organizację na członków Rady Gospodarki Żywnościowej.

 

Serdecznie Gratuluje,

Michał Maliszewski"