Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zwi膮zku z pogarszaj膮c膮 si臋 sytuacj膮 hodowc贸w drobiu

Pismo do G艂贸wnego Lekarza Weterynarii w zwi膮zku z pojawieniem si臋 2 ogniska ptasiej grypy H5N8

Komunikat G艂贸wnego Lekarza Weterynarii w sprawie wyst膮pienia w Polsce drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (HPAI)

G艂贸wny Lekarz Weterynarii informuje, 偶e w dniu 13 grudnia 2016 r. potwierdzono wyst膮pienie drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w stadzie indyk贸w. Gospodarstwo, w kt贸rym stwierdzono ognisko choroby, znajduje si臋 w gminie Deszczno (powiat gorzowski, wojew贸dztwo lubuskie), w聽obszarze zapowietrzonym wyznaczonym wok贸艂 gospodarstwa, w kt贸rym wyznaczono pierwsze ognisko HPAI w tym roku.

Badanie laboratoryjne pr贸bek pobranych od ptak贸w z tego gospodarstwa, zosta艂o wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptak贸w w聽Pa艅stwowym Instytucie Weterynaryjnym 鈥 Pa艅stwowym Instytucie Badawczym w聽Pu艂awach.

S艂u偶by weterynaryjne wdra偶aj膮 w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wyst膮pienia wysoce zjadliwej grypy ptak贸w u聽drobiu.

G艂贸wny Lekarz Weterynarii ponownie przypomina wszystkim hodowcom drobiu, w聽szczeg贸lno艣ci posiadaj膮cym gospodarstwa po艂o偶one w pobli偶u zbiornik贸w wodnych, 偶e z uwagi na wyst臋puj膮ce zagro偶enie zaka偶enia drobiu wirusem grypy ptak贸w ze strony dzikiego ptactwa, powinni zachowywa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 i聽stosowa膰 odpowiednie 艣rodki bioasekuracji, minimalizuj膮ce ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptak贸w do gospodarstwa, w szczeg贸lno艣ci:

 • zabezpieczy膰 budynki, w kt贸rych utrzymywany jest dr贸b oraz pasz臋 przed dost臋pem dzikich zwierz膮t, w tym ptak贸w;

 • nie karmi膰 i nie poi膰 drobiu na zewn膮trz budynk贸w inwentarskich,

 • stosowa膰 w gospodarstwie wy艂膮cznie przeznaczone do tego celu odzie偶 i obuwie ochronne;

 • stosowa膰 maty dezynfekcyjne w wej艣ciach do budynk贸w, w kt贸rych utrzymywany jest dr贸b.

Ponadto, G艂贸wny Lekarz Weterynarii przypomina, 偶e zgodnie z聽obowi膮zuj膮cym prawem, hodowcy powinni zg艂asza膰 do odpowiednich os贸b i聽instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, w贸jt/burmistrz/prezydent miasta) ka偶de podejrzenie wyst膮pienia choroby zaka藕nej u drobiu.

 


殴r贸d艂o: wetgiw.gov.pl

Komunikat G艂贸wnego Lekarza Weterynarii w sprawie wyst膮pienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (HPAI)

W nawi膮zaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (HPAI) podtypu H5N8 w聽gospodarstwie, w kt贸rym utrzymywano dr贸b, G艂贸wny Lekarz Weterynarii informuje o podj臋tych dzia艂aniach:

 • Zako艅czono dzia艂ania zwi膮zane z likwidacj膮 ogniska HPAI - wszystkie ptaki w ognisku choroby zosta艂y zlikwidowane, a ich zw艂oki zosta艂y przekazane do utylizacji; zako艅czono r贸wnie偶 prowadzenie ostatecznego聽 oczyszczania i dezynfekcji;

 • W ramach dochodzenia epizootycznego zidentyfikowano 3 gospodarstwa kontaktowe, kt贸re obj臋to wzmo偶onym nadzorem weterynaryjnym; dr贸b utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objaw贸w choroby,聽 pobrano r贸wnie偶 pr贸bki do bada艅 w kierunku grypy ptak贸w - wszystkie wyniki ujemne;

 • W obszarach zapowietrzonymi i zagro偶onym wyznaczonym wok贸艂 ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska) prowadzone s膮 systematyczne kontrole (perlustracje) gospodarstw, w聽kt贸rych utrzymywany jest dr贸b; na chwil臋 obecn膮 nie stwierdzono podejrze艅 wyst膮pienia HPAI w聽jakimkolwiek innym gospodarstwie;

 • Ponadto, w zwi膮zku z przeprowadzonymi przez G艂贸wnego Lekarza Weterynarii negocjacjami, w艂adze weterynaryjne Ukrainy ograniczy艂y restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium wojew贸dztwa lubuskiego;

 • Aktualnie prowadzone s膮 intensywne negocjacje z w艂adzami Republik膮 Po艂udniowej Afryki, Chi艅sk膮 Republik膮 Ludow膮, Socjalistyczn膮 Republik膮 Wietnamu oraz Tajwanem w zakresie minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu utrzymywanego na terytorium Polski

   

   

  藕r贸d艂o: wetgiw.gov.pl

Zmiana w procedurze kontroli dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego ju偶 oficjalnie zatwierdzona!


Poni偶ej prezentujemy pismo g艂贸wnego lekarza Weterynarii w sprawie zmian w kontroli dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Wprowadzenie tych zmian jest ogromnym sukcesem Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj jak i ca艂ej Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj.

W zwi膮zku ze skargami, jakie nap艂ywa艂y od hodowc贸w z wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego do Pana Romana Wi艣niewskiego, prezesa K-PZHDiPJ oraz wiceprezesa KFHDiPJ, podj臋li艣my pr贸b臋 zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Na pocz膮tku K-PZHDiPJ stara艂o si臋 rozwi膮za膰 problem na szczeblu lokalnym poprzez spotkania z Wojew贸dzkim Lekarzem Weterynarii. Konkluzj膮 z tych spotka艅 by艂o ustalenie, 偶e problem le偶y w ma艂o precyzyjnej instrukcji dla lekarzy kontroluj膮cych dobrostan. W zwi膮zku z tym doprowadzili艣my do spotka艅 z przedstawicielami G艂贸wnego Inspektoratu Weterynarii, po to, aby przekona膰 o konieczno艣ci doprecyzowania metodyki bada艅. Przedstawiciele GIW podeszli do problemu z du偶ym zrozumieniem, czego efektem jest ni偶ej prezentowana zmieniona metoda kontroli.

 

Dzi臋kujemy r贸wnie偶 serdecznie senatorowi J贸zefowi 艁yczakowi. Dzi臋ki jego zaanga偶owaniu oraz jego pomocy uda艂o si臋 w tak szybkim tempie doprowadzi膰 spraw臋 do ko艅ca.

Tylko dzi臋ki pr臋偶nym dzia艂aniom silnych zwi膮zk贸w takie zmiany s膮 mo偶liwe, zatem jeszcze raz zach臋camy do zrzeszania w lokalnych strukturach KFHDiPJ!

 

Kontrola dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.Kontrola poziomu dobrostanu kurcz膮t brojler贸w w gospodarstwie prowadzona jest nie tylko w trakcie obecno艣ci urz臋dowego lekarza weterynarii
w gospodarstwie lecz tak偶e podczas badania poubojowego w rze藕ni.

Badanie dotyczy dobrostanu stada utrzymywanego w jednym czasie w jednym kurniku. Dla ka偶dego stada nale偶y wykona膰 opisane poni偶ej badanie polegaj膮ce na ocenie jednej 艂apki od 100 ptak贸w. W przypadku, gdy jedno stado jest przesy艂ane w kilku partiach do kilku rze藕ni, w ka偶dej rze藕ni dokonuje si臋 badania dla przes艂anej przesy艂ki.

PLW nadzoruj膮cy gospodarstwo otrzymuj膮c wyniki dla jednego stada z r贸偶nych rze藕ni, por贸wnuje otrzymane wyniki i w przypadku gdy:

 • oceny s膮 rozbie偶ne tzn. od oceny < 40 punkt贸w, do oceny >80 punkt贸w
  鈥 powiatowy lekarz weterynarii post臋puje tak jak w przypadku stwierdzenia po raz pierwszy 艣redniego poziomu dobrostanu
  w stadzie pochodz膮cym z danego gospodarstwa (co opisano w rozdziale
  Dzia艂ania urz臋dowego lekarza weterynarii);

 • oceny r贸偶ni膮 si臋 w g贸rnych granicach tzn. od oceny 41-80 punkt贸w do oceny >80 punkt贸w 鈥 powiatowy lekarz weterynarii post臋puje tak jak
  w przypadku stwierdzenia niskiego poziomu dobrostanu w stadzie pochodz膮cym z danego gospodarstwa (co opisano w rozdziale
  Dzia艂ania urz臋dowego lekarza weterynarii);

 • oceny r贸偶ni膮 si臋 w dolnych granicach tzn. od oceny < 40 punkt贸w od oceny 41-80 punkt贸w - powiatowy lekarz weterynarii nie podejmuje 偶adnych dzia艂a艅 w stosunku do gospodarstwa.

W przypadku, gdy do jednej rze藕ni przesy艂ane s膮 ptaki z tego samego stada
w kilku partiach i rze藕nia oraz urz臋dowy lekarz weterynarii przeprowadzaj膮cy badanie jest w stanie powi膮za膰 te przesy艂ki ze sob膮, tj. b臋dzie wiadomo na etapie badania, 偶e ptaki pochodz膮 z tego samego stada) mo偶e zosta膰 wykonane:

 • badanie 100 艂apek tylko z jednej partii;

 • badanie np. 50 艂apek z jednej, a 50 z kolejnej partii 鈥 ale tylko pod warunkiem, 偶e po kontroli ca艂ego stada wyniki zostan膮 powi膮zane ze sob膮.

Je艣li rze藕nia i urz臋dowy lekarz weterynarii nie s膮 w stanie powi膮za膰 w trakcie badania kolejnych partii, tak aby wiedzie膰 o tym, 偶e pochodz膮 z tego samego stada w贸wczas nale偶y przeprowadzi膰 badanie ka偶dej partii. Po ustaleniu, kt贸re przesy艂ki pochodzi艂y z tego samego stada, do powiatowego lekarza weterynarii przesy艂ane s膮 informacje o wynikach badania, w kt贸ry otrzymano wynik 艣wiadcz膮cy o najni偶szym poziomie dobrostanu.

Ww. kontroli powinna podlega膰 ka偶da przesy艂ka brojler贸w pochodz膮cych
z gospodarstwa zlokalizowanego na terytorium Polski.

Na podstawie art. 12g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz膮t podmiot prowadz膮cy rze藕nie ma obowi膮zek gromadzi膰, a urz臋dowy lekarz weterynarii kontrolowa膰 dokumenty towarzysz膮ce przesy艂ce broiler贸w zawieraj膮ce dane dotycz膮ce:

 • gospodarstwa, z kt贸rego pochodz膮 kurcz臋ta brojlery (nazwa i adres),

 • kurnika, w kt贸rym s膮 utrzymywane kurcz臋ta brojlery (oznaczenie),

 • liczby kurcz膮t brojler贸w pad艂ych podczas transportu do rze藕ni,

a w przypadku brojler贸w pochodz膮cych z kurnika o zwi臋kszonej obsadzie powy偶ej 33 kg/m2:

 • nazw臋 miesza艅ca kurcz膮t brojler贸w, je偶eli jest znana;

 • wska藕nik 艣miertelno艣ci dziennej,

 • skumulowany wska藕nik 艣miertelno艣ci dziennej.


Ka偶da przesy艂ka drobiu w obrocie krajowym, dla kt贸rej badanie przedubojowe zosta艂o przeprowadzone na terenie gospodarstwa, powinna by膰 zaopatrzona
w 艣wiadectwo zdrowia zgodne ze wzorem zamieszczonym w za艂. I sekcji IV rozdz. X cz臋艣ci A rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004.

Maj膮c na uwadze fakt, i偶 informacja o obsadzie kurcz膮t stosowanej w danym stadzie jest niezwykle istotna z punktu widzenia informacji w jakie powinna by膰 zaopatrzona przesy艂ka kurcz膮t do rze藕ni, urz臋dowy lekarz weterynarii wystawiaj膮cy 艣wiadectwo zdrowia powinien w pkt 4 ww. 艣wiadectwa poda膰 informacje czy obsada w kurniku jest wi臋ksza czy r贸wna 33 kg/m2 [Informacje
o stosowanej obsadzie posiada powiatowy lekarz weterynarii nadzoruj膮cy gospodarstwo, ponadto posiadacz kurnika jest zobowi膮zany do cotygodniowej kontroli zag臋szczenia, w tym w dniu wysy艂ki do rze藕ni]. Dodatkowo, podaj膮c
w 艣wiadectwie adres gospodarstwa urz臋dowy lekarz weterynarii powinien wpisa膰 oznaczenie kurnika.

W przypadku gdy przesy艂ka nie jest zaopatrywana w 艣wiadectwo zdrowia
w gospodarstwie, rze藕nia powinna wymaga膰 od posiadacza kurcz膮t, aby przesy艂aj膮c do rze藕ni informacje 艂a艅cucha pokarmowego dla danej przesy艂ki, do艂膮czy艂 informacje o stosowanej obsadzie, a w przypadku zwi臋kszonej obsady powy偶ej 33 kg/m
2 do艂膮czy艂 wymagane tak偶e ww. informacje.

[Podstaw膮 do wymagania ww. danych jest art. 12 f ust. 3 ustawy o ochronie zwierz膮t.]

Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzaj膮c kontrol臋 rze藕ni powinien sprawdza膰, czy ww. informacje dotycz膮ce partii/ przesy艂ek drobiu s膮 dostarczane do rze藕ni i przechowywane przez rze藕ni臋, a w przypadku, gdy posiadacz ptak贸w nie do艂膮czy艂 ww. informacji, to czy rze藕nia w jakikolwiek spos贸b wymaga do艂膮czenia takich danych.
Dla ka偶dej ubitej partii w rze藕ni powinny by膰 dost臋pne:

 • 艣wiadectwo zdrowia, w przypadku gdy badanie przedubojowe by艂o przeprowadzane w gospodarstwie,

 • informacje o liczbie kurcz膮t brojler贸w pad艂ych podczas transportu do rze藕ni;

 • informacje 艂a艅cucha pokarmowego;

 • wyniki badania poubojowego, w tym cz臋stotliwo艣膰 wyst臋powania przypadk贸w:

 • kontaktowego zapalenia sk贸ry,

 • zarobaczenia i chor贸b og贸lnoustrojowych;

dodatkowo dla partii pochodz膮cych z kurnika o zwi臋kszonej obsadzie

 • nazw臋 miesza艅ca kurcz膮t brojler贸w, je偶eli jest znana;

 • wska藕nik 艣miertelno艣ci dziennej,

 • skumulowany wska藕nik 艣miertelno艣ci dziennej.


Ocena kontaktowego zapalenia sk贸ry powinna by膰 przeprowadzania na podstawie zmian wyst臋puj膮cych na podeszwach. Wynik badania, tj. liczba 艂apek ocenionych pod k膮tem zmian zapalnych na podeszwie na 0, na 1 i na 2 oraz ca艂kowita liczb臋 punkt贸w dla przesy艂ki, powinien zosta膰 odnotowany w dzienniku badania poubojowego w kolumnie 鈥濽wagi鈥.


Ocena zmian zapalnych na sk贸rze podeszwy

Ocenie podlega 100 艂apek na przesy艂k臋 鈥 50 艂apek z pierwszej 1/3, 50 艂apek
z ostatniej 1/3 stada.

Jedna 艂apka ze strzemienia bez wst臋pnej oceny np. tylko lewe albo tylko prawe tak, aby nie dochodzi艂o do badania dw贸ch 艂apek od tego samego ptaka. 艁apki, kt贸re maj膮 zosta膰 ocenione powinny by膰 umyte i pozbawione nask贸rka. Je艣li 艂apki pozyskiwane z linii ubojowej nie s膮 czyste i pozbawione nask贸rka, nale偶y je umy膰 oraz usun膮膰 nask贸rek.

Ocen臋 prowadzi si臋 poprzez ogl臋dziny, a w przypadku w膮tpliwo艣ci co do g艂臋boko艣ci zmian powinno si臋 dokona膰 naci臋cia zmiany.


Skala oceny:

0 鈥 brak zmian

1 鈥 zmiany powierzchowne, przebarwienia o 艣rednicy nie wi臋kszej ni偶 0,5 cm

2 鈥 g艂臋bokie zmiany ze strupem i owrzodzeniem, przebarwienia o 艣rednicypowy偶ej 0,5 cm

Po dokonaniu oceny:

 • liczba 艂apek ocenionych na 0 jest mno偶ona przez 0;

 • liczba 艂apek ocenionych na 1 jest mno偶ona przez 0,5;

 • liczba 艂apek ocenionych na 2 jest mno偶ona przez 2.

Og贸lna liczba punkt贸w:

< 40 punkt贸w: bez uwag;

41-80 punkt贸w : niski poziom nieprawid艂owo艣ci;

> 80 punkt贸w : wysoki poziom nieprawid艂owo艣ci.


Ocena poziomu dobrostanu

 • bez uwag


 • skumulowany wska藕nik 艣miertelno艣ci wynosi poni偶ej warto艣ci 1 % + 0,06 % pomno偶onej przez wiek stada w dniu uboju podany
  w dniach
  (np. dla stada utrzymywanego 42 dni - [0,01 +(0,0006 x 42)]
  x 100 = 3,52)
  ;

 • ocena zmian na podeszwach do 40 punkt贸w;


 • 艣redni poziom dobrostanu


 • skumulowany wska藕nik 艣miertelno艣ci wynosi powy偶ej warto艣ci 1 % + 0,06 % pomno偶onej przez wiek stada w dniu uboju podany
  w dniach
  przy jednoczesnym braku w艂a艣ciwego uzasadnienia takiego poziomu 艣miertelno艣ci; lub/i

 • ocena zmian na podeszwach 41-80 punkt贸w;


 • niski poziom dobrostanu


 • skumulowany wska藕nik 艣miertelno艣ci wynosi powy偶ej warto艣ci 1 % + 0,06 % pomno偶onej przez wiek stada w dniu uboju podany
  w dniach
  przy jednoczesnym braku w艂a艣ciwego uzasadnienia takiego poziomu 艣miertelno艣ci; lub/i

 • ocena zmian na podeszwach > 80 punkt贸wDzia艂ania urz臋dowego lekarza weterynarii

W przypadku stwierdzenia 艣redniego lub niskiego poziomu dobrostanu, urz臋dowy lekarz weterynarii informuje powiatowego lekarza weterynarii nadzoruj膮cego rze藕ni臋, o wynikach badania i przesy艂a komplet dokumentacji dla badanej partii. Powiatowy lekarz weterynarii nadzoruj膮cy rze藕ni臋 informuje powiatowego lekarza weterynarii nadzoruj膮cego gospodarstwo pochodzenia kurcz膮t o wynikach badania przesy艂aj膮c otrzyman膮 dokumentacj臋.

Po otrzymaniu powy偶szej informacji powiatowy lekarz weterynarii w艂a艣ciwego dla gospodarstwa pochodzenia kurcz膮t:

 • w przypadku stwierdzenia po raz pierwszy 艣redniego poziomu dobrostanu
  w stadzie pochodz膮cym z danego gospodarstwa, rozwa偶a konieczno艣膰 przeprowadzenia kontroli dobrostanu kolejnego stada utrzymywanego
  w danym gospodarstwie, bior膮c pod uwag臋 dotychczasowe wyniki kontroli, wysoko艣膰 zag臋szczenia brojler贸w oraz wielko艣膰 stada;

 • w przypadku stwierdzenia 艣redniego poziomu dobrostanu po raz drugi dla przesy艂ki pochodz膮cej z innego stada brojler贸w z tego samego gospodarstwa lub w przypadku stwierdzenia niskiego poziomu dobrostanu, przeprowadza kontrol臋 dobrostanu kolejnego stada utrzymywanego w danym gospodarstwie.

Istotnym jest, aby kontrola taka nie by艂a przeprowadzana tu偶 po wstawieniu nowego stada lecz w okresie kiedy ptaki s膮 starsze i mog膮 ujawni膰 si臋 istniej膮ce nieprawid艂owo艣ci.

W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci powiatowy lekarz weterynarii wydaje na podstawie art. 54 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004 decyzj臋 administracyjn膮 nakazuj膮c膮 podj臋cie 艣rodk贸w zaradczych,
z zastosowaniem wszelkich dzia艂a艅, o kt贸rych mowa w ww. przepisie;

[ W sytuacji gdy podczas kontroli sprawdzaj膮cej oka偶e si臋, i偶 nie zosta艂y podj臋te przez w艂a艣ciciela dzia艂ania naprawcze powinno zosta膰 wdro偶one post臋powanie
w celu egzekucji decyzji, tj. grzywna w celu przymuszenia]

Powiatowy lekarz weterynarii powinien przes艂a膰 informacj臋 zwrotn膮 o podj臋tych dzia艂aniach do powiatowego lekarza weterynarii nadzoruj膮cego rze藕nie,
od kt贸rego otrzyma艂 informacj臋 o nieprawid艂owo艣ciach.