Jesienno-zimowe warsztaty kulinarne

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w ramach akcji: ”Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” (finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego), rozpoczęła jesienno-zimowy cykl warsztatów kulinarnych.

8 listopada w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku odbyły się warsztaty kulinarne inaugurujące cykl pomorskich warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem mięsa drobiowego. Celem projektu jest promocja Polskiego mięsa drobiowego poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w wybranych szkołach gastronomicznych na terenie Województwa Pomorskiego Organizatorem projektu jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj a wykonawcą Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę gastronomiczną, wśród nich członek kadry narodowej kraju, twórca rekordu Guinnessa, międzynarodowy szef kuchni Pan Kazimierz Żołnowski.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. W warsztatach wzięło udział 20 uczniów klas o profilu gastronomicznym. Podczas warsztatów w Pucku nagrodzono 3 drużyny za kreatywność kulinarną i wyjątkowy potencjał w dziedzinie gastronomii. Zdobywcy I miejsca są zaproszeni do udziału w warsztatach finałowych, gdzie reprezentanci z każdej szkoły ubiegać się będą o tytuł Mistrza sztuki kulinarnej z wykorzystaniem mięsa drobiowego.

Przed nami kolejne warsztaty, które odbędą się w szkołach w Wejherowie, Przodkowie, Władysławowie, Kłaninie, Sierakowicach, Somoninie i Kościerzynie.

 

Gęsina na imieninach 2017

W ramach kolejnej edycji Gęsiny na imieninach mieszkańcy Poznania mieli okazję spróbować różnorodnych dań przygotowanych z gęsiny. Pod Ratuszem stanął Kocioł Obfitości, z którego serwowano przepyszną zupę. Nie mogło również zabraknąć pieczonej gęsi.

Innym miejscem, w którym poznaniacy mieli okazję popróbować gęsich przysmaków, był Plac Wolności. To tutaj odbywała się oficjalna część poświęcona Świętu Niepodległości, a w ramach „Gęsiny na imieninach” stała ogromna patelnia, na której cały czas przygotowywane były potrawy z gęsiny.

Najważniejszym, a przede wszystkim najbardziej efektownym punktem obchodów święta, był orszak Świętego Marcina. Paradę obserwowało kilkanaście tysięcy ludzi. Szacuje się, że w całej imprezie mogło wziąć udział nawet 40 tysięcy ludzi. Dzięki akcji „Gęsina na imieninach” 11 listopada nie kojarzy się w Poznaniu tylko z Rogalami Świętomarcińskimi, ale także z gęsiną.

 

Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25.10.2017r

25 października 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Na pierwszym została udzielona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacja, na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt, oraz o możliwościach zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Babalski, przedstawił wyniki działania zespołu ds. zastąpienia soi GMO, stwierdził, że termin zakończenia memorandum na stosowanie pasz GMO w Polsce, przewidziany na 1 stycznia 2019 roku, będzie najprawdopodobniej musiał być wydłużony.

Obecnie 80% białka paszowego w Polsce pochodzi z importu. Celem programu zastąpienia śruty sojowej białkiem krajowym jest doprowadzenie do stanu, w którym 50% białka będzie pochodzić ze źródeł krajowych. Aby to osiągnąć potrzeba wytworzyć 1,7 – 2,0 mln ton białka. Najbardziej obiecującymi jego źródłami wydaje się być śruta rzepakowa, której około połowy eksportujemy, a także rośliny strączkowe.

Zastosowanie białka owadziego, wydaje się również interesującym pomysłem, ale do wykorzystania go na skalę przemysłową jeszcze daleka droga.

Minister Babalski zapewnił, że Polska cały czas się stara o przywrócenie możliwości skarmiania krzyżowego mączkami mięsno-kostnymi.


Drugie posiedzenie dotyczyło omówienia krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu.

Najważniejszą zmianą, jaka zacznie funkcjonować w programach od 1 stycznia 2018 roku jest likwidacja odszkodowań dla producentów jaj konsumpcyjnych z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w przypadku stwierdzenia salmonelli w stadzie, powiatowi lekarze weterynarii nie będą wydawali decyzji nakazujących ubój ptaków, a decyzje nakazujące przemieszczanie jaj ze stad zakażonych salmonellą do zakładów przetwórczych w celu przeprowadzenia obróbki cieplnej jaj. Likwidacja stada będzie przeprowadzana na koszt hodowcy.

Zmiany te mogą doprowadzić do zdecydowanego obniżenia przychodów hodowców w przypadku wystąpienia w ich stadach salmonelli, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa.

Wprowadzenie, niekorzystnych z punktu widzenia hodowców zmian, zbiega się z rosnącą liczbą wykrywanych zakażeń salmonellą na polskich produktach drobiarskich. W 2016 roku 45% wszystkich alertów dotyczących salmonelli, zgłaszanych w systemie RASFF pochodziło z Polski.

W 2017 roku odnotowano już 45 alertów o wykryciu salmonelli na mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych pochodzących z Polski, co stanowi 47% zgłoszeń do systemu RASFF.


W posiedzeniach uczestniczył

Maciej Bujnik

Spotkanie z Wiceministrem Ryszardem Zarudzkim

 

 30 września 2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w województwie pomorskim, odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa, Ryszardem Zarudzkim, zorganizowane przez Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Na spotkaniu zostały przedstawione Ministrowi następujące tematy:


  1. Zmobilizowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, do regularnego i przynajmniej comiesięcznego, publikowania kosztów produkcji żywca drobiowego w oparciu o wzór, uwzględniający wszystkie koszty ponoszone przez hodowcę. Publikowanie takiego kosztu przez niezależne instytucje, jakimi są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, pomoże hodowcom w negocjacjach umów z ubojniami.

  2. Zmiana prawa, polegająca na wprowadzeniu obligatoryjnego 14-dniowego terminu płatności za produkty rolne. W tej chwili, w świetle obowiązujących przepisów, możliwe jest wydłużenie tego terminu nawet powyżej 30 dni. Powoduje to, że z jednej strony firmy paszowe nakładają na hodowce obowiązek płatności w terminie 14 dni, z drugiej, ubojnie przedłużają płatność powyżej 30 dni. W skrajnych przypadkach powoduje to utratę płynności finansowej przez hodowcę i konieczność zaciągania niepotrzebnych pożyczek.

  3. Stworzenie kampanii edukacyjnej, sprawie GMO. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, które jednoznacznie wykazały brak różnic w składzie mięsa pochodzącym od zwierząt karmionych paszami zawierającymi komponenty GMO, a tych karmionych paszami bez dodatku GMO, należy stworzyć medialną kampanię informacyjną. Niechęć i strach społeczeństwa przed GMO, bierze się w głównej mierze z braku rzetelnych informacji o tych produktach.

  4. W związku z nadciągającym sezonem zwiększonego zagrożenia ptasią grypą, apelujemy o stworzenie rejestru wszystkich stad drobiu w Polsce niezależnie od ich wielkości. Jednocześnie proponujemy rozważenie obowiązkowego wykupu drobiu pochodzącego z chowu przydomowego. W tego typu hodowlach najtrudniej wymusić przestrzeganie zasad bioasekuracji. Jednocześnie koszty spowodowane wystąpieniem ogniska ptasiej grypy, które musi ponieść skarb państwa, są wielokrotnie większe niż proponowany przez nas swoisty wykup interwencyjny.

  5. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich. Znamy przypadki, w których pomimo posiadania przez hodowcę decyzji środowiskowych inwestycja jest blokowana przez gminę. Dzieje się tak przez brak planów zagospodarowania i opór mieszkańców, którzy nie chcą mieć po sąsiedzku fermy.

  6.    

Drób jedz by szybciej biec! PKO Festiwal Biegowy

W dniach 8-10 września odbywał się PKO FESTIWAL BIEGOWY, czyli jedna z największych imprez biegowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Sportowy program imprezy 8 PKO Festiwal Biegowy obejmował ponad 30 biegów i marszów, na dystansach od 300m do 100 km, a łączna długość tras przekroczyła 300 km. Najbardziej prestiżowe konkurencje Festiwalu to Bieg 7 Dolin na trzech dystansach – 34, 64 i 100 km, Życiowa Dziesiątka, Koral Maraton i Półmaraton, Bieg na Jaworzynę czy biegowa etapówka Iron Run. Najweselsze starty to z kolei Bieg Przebierańców, Bieg Kibica czy Bieg z krawatem.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu wraz ze swoją akcją „Drób jedz by szybciej biec” uczestniczyła w tym wielkim święcie biegania.

Na naszym stoisku, znajdującym się w hali targowej festiwalu, można było zapoznać się z fachowymi poradami dietetycznymi. Stworzenie planu żywieniowego w przerwie między biegami, nie stanowiło najmniejszego problemu!

Oprócz tego każdy zainteresowany otrzymał broszurę z informacjami dotyczącymi wykorzystania mięsa drobiowego w diecie biegacza oraz ciekawymi przepisami.


Zapraszamy również do zapoznania się z naszym profilem na facebooku oraz kanałem na youtube!

Drób jedz by szybciej biec – Facebook

 

 

Drób jedz by szybciej biec – kanał Youtube